480/1998

Given i Nådendal den 26 juni 1998

Lag om upphävande av 31 § Regeringsformen för Finland

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som bestäms i 67 § riksdagsordningen, föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 31 § Regeringsformen för Finland.

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 1998.

RP 49/1998
GrUB 4/1998
RSv 61/1998

Nådendal den 26 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.