441/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av trafikministeriets beslut om specialtransporter och specialtransportfordon

Trafikministeriet har

fogat till 7 kap. efter rubriken i sitt beslut av den 17 december 1992 om specialtransporter och specialtransportfordon (1715/1992) en ny 28 a § som följer:

28 a §
Användning för specialtransport av fordon som registrerats eller tagits i bruk i en EES-stat och i något annat land

1. Senare i detta kapitel stadgade gränsvärden för specialtransport tillämpas på fordon som registrerats eller tagits i bruk i en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat).

2. När ett fordon som registrerats eller tagits i bruk i någon annan än en EES-stat används i Finland för specialtransport, tillämpas på det de gränsvärden för mått och massor som är stadgade i kapitel 4 a i förordningen om användning av fordon på väg såvida dispans för överskriding av dessa värden inte beviljats av fordonförvaltningscentralen eller vägverket.


Detta beslut träder i kraft den 25 juni 1998.

Helsingfors den 22 juni 1998

Trafikminister
Matti Aura

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.