439/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 juni 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Ruukki och Siikajoki kommuner samt Kalajoki och Pyhäjoki kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 1 § 3 mom. och 11 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) beslutat:

1 §

Från Ruukki kommun överförs till Siikajoki kommun de områden som överfördes kameralt från lägenheten Moisanmetsä 23:29 i Revonlahti by i Ruukki kommun till lägenheten Karhunselkä 22:5 i Ylipää by i Siikajoki kommun vid ägobytesförrättning nr 123 748-7, som antecknades i fastighetsregistret den 12 december 1995, och det område som till följd av förrättningen i fråga överfördes kameralt från registerenheten Kokkola-Oulu maantie 895:0:8 i Ruukki kommun till registerenheten Kokkola-Oulu maantie 895:0:8 i Siikajoki kommun, vilken områdesöverföring registrerades den 12 december 1995.

2 §

Från Siikajoki kommun överförs till Ruukki kommun de områden som överfördes kameralt från lägenheten Karhunselkä 22:5 i Ylipää by i Siikajoki kommun till lägenheten Moisanmetsä 23:29 i Revonlahti by i Ruukki kommun vid ägobytesförrättning nr 123 748-7, som antecknades i fastighetsregistret den 12 december 1995.

3 §

Från Kalajoki kommun överförs till Pyhäjoki kommun de områden som överfördes kameralt från lägenheten Pahahaka 2:136 i Vasankari by i Kalajoki kommun till lägenheten Bäckman 20:7 i Yppäri by i Pyhäjoki kommun vid det ägobyte som antecknades i fastighetsregistret den 17 januari 1996 och som utfördes i samband med nyskiftesförrättning nr 206 757-5.

4 §

Från Pyhäjoki kommun överförs till Kalajoki kommun de områden som överfördes kameralt från lägenheten Bäckman 20:7 i Yppäri by i Pyhäjoki kommun till lägenheten Pahahaka 2:136 i Vasankari by i Kalajoki kommun vid det ägobyte som antecknades i fastighetsregistret den 17 januari 1996 och som utfördes i samband med nyskiftesförrättning nr 206 757-5.

5 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

7 §

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt 35 § kommunindelningslagen.

Helsingfors den 11 juni 1998

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.