424/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ändring av 8 § förordningen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 29 juni 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (501/1978) 8 § 2 mom. 12 punkten, sådan den lyder i förordning 1307/1993, som följer:

8 §

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår


12) institutets principer för prissättning av prestationer,Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.