423/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Förordning om ändring av 15 § förordningen om alkoholdrycker och sprit

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 22 december 1994 om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) 15 § 4 mom., sådan den lyder i förordningen 373/1998, som följer:

15 §

Utan hinder av vad som stadgas i moment 2, kan innehavaren av detaljhandelstillstånd som avses i 14 § 2 mom. alkohollagen bedriva handel med produkter som avses i sagda tillstånd om söndagar mellan klockan nio och aderton förutsatt, att det är fråga om försäljningsställe som ligger utanför ett i stads- eller byggnadsplan fastställt bosättningscentrum.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1998.

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.