419/1998

Given i Nådendal den 18 juni 1998

Lag om ändring av 6 § lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 6 § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/1964), sådan den lyder i lag 1324/1994, ett nytt 6 mom. som följer:

6 §

Som en sådan utgift som avses i 1 mom. betraktas också den tillsynsavgift som inrikesministeriet efter att ha hört pensionsanstalten fastställer för täckandet av kostnader- na för tillsynen och som betalas med pen-sionsanstaltens medel på det sätt som ministeriet bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

RP 38/1998
FvUB 7/1998
RSv 54/1998

Nådendal den 18 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.