411/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 juni 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av 1 och 2 § paragrafen trafikministeriets beslut om persontaxor för busstrafik

Trafikministeriet har

ändrat 1 § och 2 § 1 mom. trafikministeriets beslut den 18 december 1997 om persontaxor för busstrafik (1334/1997), som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Detta taxebeslut tillämpas på tillståndspliktig linjetrafik som idkas med buss. Detta beslut gäller inte trafik som sköts på grundval av ett avtal om köp som träffats med trafikministeriet, länsstyrelsen eller kommunen.

Mervärdesskatt ingår i de transportavgifter som avses i detta beslut.

2 §
Seriebiljetter

I bussar i linjetrafik skall följande seriebiljetter säljas med en prissänkning på 25 % av grundpriset:

1) smartkort som berättigar till 44 resor enligt trafikministeriets definition, och

2) smartkort som är giltiga en termin och som berättigar till skolresor endast på skoldagar och vars helhetspris bestäms på basis av antalet företagna resor.Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 1998.

Helsingfors den 10 juni 1998

Trafikminister
Matti Aura

Regeringsråd som avdelningschef, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.