404/1998

Utfärdat i Helsingfors den 4 juni 1998

Statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997, beslutat:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn Näringspreparat 1) Almiron Pepti 2) Locasol 3) Neocate 4) Neocate Advance 5) Nutramigen 6) Nutri-Junior 7) Nutri-Soija 8) Peptid-Tutteli 9) Pepti Junior 10) Pregestimil 11) Profylac 12) Prosobee 13) Semper Soija/Dietta Soija 14) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal Range 2) Fantomalt 3) Impact 4) Low Protein Drink (PKU) 5) Nutrodrip Energi 6) Nutrodrip Intensiv 7) Nutrodrip Protein 8) Semper Energi 9) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Biosorbin MCT 2) Calogen 3) Carbospare 4) Duocal Range 5) Elemental 028 6) Enrich 7) Ensure 8) Fantomalt 9) Impact 10) Liquigen 11) Medasond D-Control 12) Medasond energy 13) Medasond extra/Medasond 750 MCT 14) Medasond Isofiber 15) Medasond standard 16) Medasond Supportan 17) Nutrison concentrated 18) Nutrison energirik 19) Nutrison pulver 20) Nutrison low energy 21) Nutrison Multi Fibre/Nutrison fiber 22) Nutrison Na-limiterad 23) Nutrison pediatric 24) Nutrison pediatric energirik 25) Nutrison pepti 26) Nutrison pre 27) Nutrison protein-/minerallimiterad 28) Nutrison soja 29) Nutrison standard 30) Nutrodrip Energi 31) Nutrodrip Fiber 32) Nutrodrip Intensiv 33) Nutrodrip Junior 34) Nutrodrip Protein 35) Nutrodrip Standard 36) Osmolite 37) Pepti 2000 38) Peptison 39) Pre-Nutrison 40) Sandosource GI kontroll 41) Semper 42) Semper Energi 43) Semper Extra 44) Semper Fiber 45) Semper barnsondnäring 46) Semper sondnäring naturell 47) Semper Standard 48) Semper fettreducerad
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter Näringspreparat 1) Addera 2) Additene 3) Biosorbin MCT 4) Calogen 5) Carbospare 6) Duocal Range 7) Elemental 028 8) Enrich 9) Ensure 10) Fantomalt 11) Fortifresh 12) Fortimel 13) Impact 14) Liquigen 15) MCT-oljemodul 16) Medadrink energy 17) Medadrink D-Control 18) Medadrink standard 19) Medadrink Supportan 20) Medasond D-Control 21) Medasond extra/Medasond 750 MCT 22) Medasond Isofiber 23) Medasond standard 24) Medasond Supportan 25) Nutridrink 26) Nutrison concentrated 27) Nutrison energirik 28) Nutrison pulver 29) Nutrison Multi Fibre/Nutrison fiber 30) Nutrison pepti 31) Nutrison standard 32) Nutrodrip Energi 33) Nutrodrip Fiber 34) Nutrodrip Fiberdrink 35 Nutrodrip Intensiv 36) Nutrodrip Junior 37) Nutrodrip Protein 38) Nutrodrip Standard 39) Osmolite 40) Pepti 2000 41) Pepti Junior 42) Peptison 43) Portagen 44) Pregestimil 45) Protifar 46) ProvidExtra 47) Sandosource GI kontroll 48) Semper 49) Semper Energi 50) Semper Extra 51) Semper Fiber 52) Semper MiniMax 53) Semper Plus/Dietta Plus 54) Semper Standard 55) Semper Teho/Dietta Teho 56) Semper fettreducerad 57) Sonana Ren-O-Prot
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera 2) Additene 3) Calogen 4) Carbospare 5) Duocal Range 6) Fantomalt 7)nFortifresh 8) Fortimel 9) Impact 10) Liquigen 11) Medadrink energy 12) Medadrink standard 13) Medadrink Supportan 14) Medasond Supportan 15) Neocate 16) Neocate Advance 17) Nutridrink 18) Nutri-Junior 19) Nutrison pulver 20) Nutrison pediatric energirik 21) Nutrodrip Energi 22) Nutrodrip Intensiv 23) Nutrodrip Junior 24) Nutrodrip Protein 25) Premilon 26) Protifar 27) ProvidExtra 28) Semper Energi 29) Semper barnsondnäring 30) Semper MiniMax 31) Semper Plus 32) Semper Teho/Dietta Teho 33) Sonana Ren-O-Prot
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i detta beslut avsedda läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan vid varje inköpstillfälle läkemedel ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 juni 1998, dock så, att ersättning kan betalas också för Semper Soija-preparat som inköpts den 1 maj 1998 eller därefter.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 29 januari 1998 om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (67/1998).

Helsingfors den 4 juni 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.