399/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Lag om upphävande av 14 § aravalagen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 14 § aravalagen av den 17 december 1993 (1189/1993).

2 §

Denna lag träder i kraft den 15 juni 1998.

På beslut om sammanslagning av lån som fattats innan denna lag trädde i kraft, och på ansökningar om långfristigt ombyggnadslån för hyresboende som är anhängiga då lagen träder i kraft, tillämpas de bestämmelser och föreskrifter som gäller vid ikraftträdandet.

RP 44/1998
MiUB 1/1998
RSv 41/1998

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.