392/1998

Given i Helsingfors den 5 juni 1998

Förordning om ändring av 5 § 3 mom. körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 5 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 2/1996 som följer:

5 §
Körkortsklasserna

Ett för vägtrafik avsett trehjuligt motordrivet fordon med en förbränningsmotor som är större än 50 cm3 eller vars största konstruktiva hastighet oavsett framdrivningsmetod är högre än 45 km/h, vars hjul är symmetriskt placerade i förhållande till fordonets mittaxel samt vars olastade massa enligt registret är högst 550 kg, i fråga om elfordon utan hänsyn till massan hos drivbatterierna, får föras i Finland också av en person som har körrätt av klass A eller A1.


Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.

Rådets direktiv 97/26/EG, EGT nr L 150, 7.6.1997, s. 41

Helsingfors den 5 juni 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.