383/1998

Utfärdat i Helsingfors den 7 maj 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Pattijoki och Siikajoki kommuner

Inrikesministeriet har med stöd av 1 § 3 mom. och 11 § kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) beslutat:

1 §

Från Pattijoki kommun överförs till Siikajoki kommun följande lägenhetsdelar:

De områden 582:403:878:6 som avskiljts som samfällda för lägenheterna 5:2―4 i Pattijoki by i Pattijoki kommun, vilka vid inlösningsförrättning Förr.nr 126278―2 enligt 61 § fastighetsbildningslagen, vilken förrättning registrerats den 24 september 1997, kameralt införlivats med lägenheten Hepokaara RNr 19:16 i Siikajoki by i Siikajoki kommun.

2 §

Överföringarna föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

4 §

Ändring i detta beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt 35 § kommunindelningslagen.

Helsingfors den 7 maj 1998

Minister
Jouni Backman

Konsultativ tjänsteman
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.