364/1998

Riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i reglementet för riksdagens kansli av den 13 februari 1987 (320/1987) 11 § 2 mom. 2 punkten sådan den lyder i riksdagens beslut 487/1991,

ändras 3 § 2 och 4 mom. samt 32 § 1 mom. 6 punkten,

av dem 3 § 4 mom. sådant det lyder i riksdagens beslut 634/1997 och 32 § 1 mom. 6 punkten sådan den lyder i riksdagens beslut 752/1996, samt

fogas till reglementet en ny 13 a § som följer:

3 §

Vid förvaltningsavdelningen finns en förvaltningsbyrå, en räkenskapsbyrå, en fastighetsbyrå och en dataadministrationsbyrå.


Varje byrå och upplysningstjänsten skall ha en byråchef. Chef för dataadministrationsbyrån är dataadministrationschefen. Chef för en sektion är en biträdande byråchef, en sektionschef eller någon annan av kanslikommissionen förordnad tjänsteman vid riksdagens kansli.

13 a §

Dataadministrationsbyrån svarar för tillgången och kvaliteten på riksdagens datateknikservice samt samordnar utvecklingen av datasystemen.

Dataadministrationsbyrån skall behandla frågor som gäller

1) användning, underhåll och utveckling av datatekniken eller datasystemen,

2) anskaffningar, tjänster och utbildning i anknytning till datateknik samt

3) datasäkerhet.

32 §

Behörighetsvillkor är


6) för byråcheferna, dataadministrationschefen, biträdande byråcheferna och ADB-chefen för tjänsten lämpad högre högskoleexamen och god förtrogenhet med de ärenden som hör till byråns verksamhetsområde,Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1998.

TFK 1/1998
RSk 12/1998

Helsingfors den 14 maj 1998

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.