338/1998

Given i Helsingfors den 15 maj 1998

Förordning om ändring av 2 kap. 1 § bokföringsförordningen

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i bokföringsförordningen den 30 december 1997 (1339/1997) 2 kap. 1 § 2 mom. som följer:

2 kap.

Verksamhetsberättelse och noter

1 §
Uppgifter i verksamhetsberättelsen

Någon verksamhetsberättelse behöver inte avfattas, om högst en av de gränser som anges i 3 kap. 9 § 2 mom. bokföringslagen har överskridits både under den räkenskapsperiod som har gått ut och under den omedelbart föregående perioden. Härvid skall i en not anges de uppgifter som förutsatts av verksamhetsberättelsen i någon annan författning än bokföringslagen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1998.

Helsingfors den 15 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.