329/1998

Utfärdat i Helsingfors den 6 maj 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av 11 § jord- och skogsbruksministeriets beslut om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 11 § 1 mom. i sitt beslut av den 1 december 1995 om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologiskt producerade jordbruksprodukter och livsmedel (1339/1995), sådant detta moment lyder i beslut 439/1996, som följer:

11 §
Kontrollmyndighetens kodnummer och uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet

För alla förpackade jordbruksprodukter som marknadsförs som ekologiskt producerade jordbruksprodukter skall anges kodnumret för landsbygdsavdelningen vid den arbetskrafts- och näringscentral som svarar för kontrollen i enlighet med vad som meddelas i bilagan till detta beslut. Kodnumret anges på förpackningen omedelbart i samband med odlarens namn och adress. Om odlaren använder den uppgift som nämns i 2 mom. kan kodnumret anges i samband med detta.Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1998.

Helsingfors den 6 maj 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Tero Tolonen

Bilaga

KODNUMREN FÖR MYNDIGHETER SOM ÖVERVAKAR EKOLOGISK JORDBRUKSPRODUKTION
KODNUMMER ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL
FI-A-001 NYLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 4, 00531 HELSINGFORS
FI-A-002 EGENTLIGA FINLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 39, 20801 ÅBO
FI-A-003 SATAKUNTA ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 114, 28101 BJÖRNEBORG
FI-A-004 TAVASTLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 20, 13101 TAVASTEHUS
FI-A-005 BIRKALANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 97, 33101 TAMMERFORS
FI-A-006 KYMMENE ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
Paimenpolku 16, 45100 KOUVOLA
FI-A-007 SÖDRA SAVOLAX ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 164, 50101 S:T MICHEL
FI-A-008 NORRA SAVOLAX ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 1168, 70101 KUOPIO
FI-A-009 NORRA KARELENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 219, 80101 JOENSUU
FI-A-010 MELLERSTA FINLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 44, 40101 JYVÄSKYLÄ
FI-A-011 SÖDRA ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
Huhtalantie 2, 60220 SEINÄJOKI
FI-A-012 ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 131, 65101 VASA
FI-A-013 NORRA ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 54, 90101 ULEÅBORG
FI-A-014 KAJANALANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
Kalliokatu 4, 87100 KAJANAFI-A-015LAPPLANDS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL LANDSBYGDSAVDELNINGEN
PB 8011, 96101 ROVANIEMI

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.