326/1998

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

Lag om upphävande av 3 a kap. 7 § 2 mom. lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Härmed upphävs 3 a kap. 7 § 2 mom. lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/1978).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.