322/1998

Given i Helsingfors den 8 maj 1998

Lag om ändring av 52 § lagen om värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/1996) 52 § 1 mom. som följer:

52 §
Förvaring av kundmedel

Om förvaring av medel som har överlämnats till ett värdepappersföretag för förvaring, placering eller annan förvaltning eller som har influtit vid försäljning av egendom gäller 4 kap. 5 a § värdepappersmarknadslagen.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 209/1997
EkUB 1/1998
RSv 16/1998

Helsingfors den 8 maj 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.