309/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av 135 § lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 135 § lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/1992) ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3―5 mom. blir 4―6 mom., som följer:

135 §

Ministeriet skall be konkurrensverket om ett utlåtande över en sådan ansökan som avses i 1 mom., om det arrangemang som avses i ansökan omfattas av den tillsyn över företagsförvärv som avses i lagen om konkurrensbegränsningar (480/1992).Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

RP 243/1997
EkUB 2/1998
RSv 19/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.