301/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av 4 § lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg

I enlighet med riksdagens beslut

ändras rubriken för 4 § och 4 § 2 mom. lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991),

sådana de lyder, rubriken i lag 662/1994 och 2 mom. i lag 91/1997, som följer:

4 §
Produktion och anskaffning av kollektivtrafiktjänster samt avtal om priser

Dessutom har kommuner och samkommuner rätt att med trafikidkarna avtala om priserna på region- och kommunbiljetter när kommuner eller staten finansierar rabatter på dessa biljetter. En eller flera kommuner eller samkommuner samt regionens eller kommunens trafikidkare kan tillsammans eller var för sig vara parter i ett sådant avtal.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

RP 11/1998
TrUB 2/1998
RSv 28/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.