299/1998

Given i Helsingfors den 30 april 1998

Lag om ändring av 11 § lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/1930) 11 § 5 mom., sådant det lyder i lag 349/1987, som följer:

2 kap.

Stiftelsens förvaltning

11 §

Bokslutet skall uppgöras i enlighet med bokföringslagen (1336/1997). Utöver vad som bestäms i bokföringslagen, skall av verksamhetsberättelsen i huvuddrag framgå på vilket sätt stiftelsen har verkat för att uppfylla sitt ändamål under räkenskapsperioden.


Denna lag träder i kraft den 15 maj 1998.

Lagen tillämpas från ingången av den räkenskapsperiod då på det bokslut som skall upprättas över den tillämpas lagen den 30 april 1998 om ändring av bokföringslagen (300/1998).

RP 8/1998
EkUB 5/1998
RSv 27/1998

Helsingfors den 30 april 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.