237/1998

Utfärdat i Helsingfors den 27 mars 1998

Trafikministeriets beslut om ändring av 3 § trafikministeriets beslut om fordonsförvaltningscentralens avgifter

Trafikministeriet har

ändrat 3 § i sitt beslut av den 20 december 1995 om fordonsförvaltningscentralens avgifter (1605/1995), sådan den lyder delvis ändrad i beslut 123/1997, som följer:

3 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som motsvarar eller är lägre än självkostnadsvärdet:

1) inspektion vid inledande av besiktningsoch registreringsverksamhet enligt koncession 750 mk,

2) avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av koncessionsinnehavare, den som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov 250 mk,

3) beviljande av undantag från hälsokraven som gäller körkortstillstånd eller yrkeskörtillstånd för personbil 150 mk,

4) hos den som bedriver besiktningsverksamhet för varje besiktning som utförts under föregående månad tre mark i avgift för tillsyn och registeranvändning,

5) hos den som håller förarexamen samt prov för TFÄ- och ADR-körtillstånd för varje teori- och körprov som avlagts under föregående månad 12 mark i avgift för tillsyn och utveckling,

6) förhandsavgörande som avses i 18 § lagen om skatt på motorfordon (722/1966) 500 mark, och

7) förhandsavgörande som avses i 67 § (1482/1994) bilskattelagen 300 mark.

För följande prestationer uppbär fordonsförvaltningscentralen en fast avgift som är högre än självkostnadsvärdet:

1) beslut om beviljande av särskilt registreringstecken 5 000 mark,

2) provnummerintyg 1 400 mark, och

3) beviljande av undantagstillstånd i fråga om största tillåtna mått och massa för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 1 000 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1998.

Helsingfors den 27 mars 1998

Trafikminister
Matti Aura

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.