228/1998

Given i Helsingfors den 27 mars 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) 1 § 5 mom., sådant det lyder i lag 1056/1997, som följer:

1 §

Denna lag gäller inte ett arbetsförhållande till den del det har varit i kraft före det år då arbetstagaren fyllt 14 år. Lagen gäller inte heller utövande av idrott. Paragrafens 3 och 4 mom. tillämpas inte på ett arbetsförhållande på basis av vilket arbetsgivaren har rätt till pension enligt en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som avses i 8 § 4 mom. 2―4, 7―9 eller 12 punkten lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.

Denna lag tillämpas från och med den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 13/1998
ShUB 5/1998
RSv 26/1998

Helsingfors den 27 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.