204/1998

Given i Helsingfors den 20 mars 1998

Förordning om ändring av 21 § 4 mom. och 41 § 2 mom. körkortsförordningen

På föredragning av trafikministern

ändras i körkortsförordningen av den 7 september 1990 (845/1990) 21 § 4 mom. och 41 § 2 mom. sådana de lyder i förordning 1404/1992 som följer:

21 §
Undervisningstillstånd

Undervisningstillstånd utfärdas för högst nio månader. Nytt tillstånd får inte beviljas utan giltig orsak. Undervisningen skall meddelas med det fordon som anges i tillståndet och som vid ändringsbesiktning har godkänts för att användas för förarutbildning.


41 §
Bilskolornas undervisningslokaler och undervisningsmateriel

En bilskola skall ha behövlig undervisningsmateriel, dvs. skolbilar och åskådningsmateriel. Vederbörande ministerium meddelar föreskrifter om den undervisningsmateriel som skall användas i bilskolor. Skolbilarna skall vid ändringsbesiktning godkännas för att användas för förarutbildning.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1998.

Fordon som enligt de bestämmelser som var gällande innan denna förordning träder i kraft har godkänts av examensmottagaren såsom skolfordon eller annat undervisningsfordon får utan hinder av det som bestäms i denna förordning vidare användas enligt godkännandet så länge godkännandet gäller.

Helsingfors den 20 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.