168/1998

Given i Helsingfors den 6 mars 1998

Lag om ändring av 259 § fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 259 § 3 mom. fastighetsbildningslagen av den 12 april 1995 (554/1995) som följer:

259 §

Huvudförhandling behöver inte hållas och saken kan avgöras på grundval av det skriftliga rättegångsmaterialet, om

1) saken är av sådan art att avgörandet inte kräver muntlig förhandling, eller

2) parterna meddelar att de inte har muntlig bevisning att anföra och begär att saken skall avgöras utan att huvudförhandling hålls.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1998.

RP 33/1997
LaUB 19/1997
RSv 1/1998

Helsingfors den 6 mars 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.