158/1998

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Polen om främjande av och skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Bestämmelserna i den i Helsingfors den 25 november 1996 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Polens regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag meddelas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 126/1997
UtUB 17/1997
RSv 172/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.