142/1998

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för ersättning för läkarutbildning och vetenskaplig forskning 1998

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat 8 § i social- och hälsovårdsministeriets beslut den 21 januari 1998 (38/1998) om grunderna för ersättning för läkarutbildning och vetenskaplig forskning 1998 som följer:

8 §
Examens- och publikationspoängens värden

Vid beräkning av ersättningen är värdet av en sådan examenspoäng som avses i 1 § 344 336 mark och värdet av en sådan publikationspoäng som avses i 5 § 71 074 mark.


Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1998. Beslutet tillämpas på ersättningar som betalas 1998.

Helsingfors den 25 februari 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Tuula Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.