129/1998

Utfärdat i Helsingfors den 19 februari 1998

Statsrådets beslut om vissa uppgifter för tullverket

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 8 februari 1991 om tullverket (228/1991), sådant det lyder i lag av den 29 december 1994 (1467/1994), beslutat:

1 §

Tullverket är den myndighet som avses i artikel 29 i rådets för Europeiska unionen förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen och som har rätt till den direkta tillgången till uppgifter i tullinformationssystemet.

2 §

Tullstyrelsen är det organ som avses i artikel 39 i den förordning av rådet som nämns i 1 § och vilket organ svarar för säkerheten i tullinformationssystemet, för den omprövning om avses i artikeln och för en riktig tillämpning av förordningen av rådet.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 20 februari 1998.

Helsingfors den 19 februari 1998

Minister
Jouko Skinnari

Överinspektör
Ismo Mäenpää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.