127/1998

Given i Helsingfors den 14 januari 1994

Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Kazakstan om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Bestämmelserna i den i Alma-Ata den 29 september 1992 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kazakstans regering ingångna överenskommelsen om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar är, för så vitt de hör till området för lagstiftningen, i kraft så som därom har avtalats.

2 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

3 §

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 120/1993
UtUB 21/1993

Helsingfors den 14 januari 1994

Republikens President
MAUNO KOIVISTO

Minister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.