118/1998

Utfärdat i Helsingfors den 4 februari 1998

Skattestyrelsens beslut om ändring av beslutet om en allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen har fogat ett nytt 3 mom. till § 13 i sitt beslut av den 29 december 1997 om en allmän skyldighet att lämna uppgifter (18/1998):

13 §
Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

Med avvikelse från 1 och 2 mom. ovan skall Helsingfors Telefon Abp tillställa Skattestyrelsen anmälan om köp av teckningsrätter till de E-aktier som emitterats vid aktieemissionen år 1997 senast 1.3.1998. Angående köpen anmäls de uppgifter vilka avtalats om särskilt mellan Skattestyrelsen och Helsingfors Telefon Abp.


Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1998.

Helsingfors den 4 februari 1998

Generaldirektör
Kirsi Seppälä

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.