109/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Lag om ändring av 8 § lagen om internering av farliga återfallsförbrytare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 9 juli 1953 om internering av farliga återfallsförbrytare (317/1953) 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 303/1971, som följer:

8 §

Fängelsedomstolen kan vid behandlingen av ärenden som avses i denna lag bevilja fri rättegång och förordna rättegångsbiträde för förbrytaren på det sätt som bestäms i lagen om fri rättegång (87/1973). Utredning över de ekonomiska förutsättningarna behöver inte företes, om inte fängelsedomstolen bestämmer något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

RP 132/1997
LaUB 17/1997
RSv 231/1997

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.