103/1998

Given i Helsingfors den 6 februari 1998

Förordning om upphävande av vissa bestämmelser i luftvårdsförordningen

På föredragning av miljöministern föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 22―24 § luftvårdsförordningen av den 24 september 1982 (716/1982), dessa lagrum sådana de lyder, 22 § i förordning 306/1996, 23 § delvis ändrad i sistnämnda förordning och i för- ordning 940/1991 samt 24 § i sistnämnda förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 1998.

Helsingfors den 6 februari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.