82/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om försäkringsavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 § 2 mom. lagen den 28 juni 1994 om försäkringsavtal (543/1994) som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller inte lagstad försäkring eller återförsäkring. Lagen tillämpas dock på försäkringar som avses i trafikförsäkringsla- gen (279/1959), patientskadelagen (585/1986) och lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998), om inte något annat bestäms i dessa lagar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 82/1997
MiUB 11/1997
RSv 155/1997

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Miljöminister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.