70/1998

Given i Helsingfors den 30 januari 1998

Lag om ändring av 24 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) 24 § 1 mom. som följer:

24 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikten för en anställd vid en filial eller representation, hans rätt att lämna upplysningar och om brott mot tystnadsplikten samt om utövande av en re- presentations kreditupplysningsverksamhet gäller i tillämpliga delar 94, 94 a, 95 och 100 § kreditinstitutslagen.Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

RP 158/1997
FvUB 26/1997
RSv 221/1997
Rådets direktiv 91/308/EEG

Helsingfors den 30 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.