67/1998

Utfärdat i Helsingfors den 29 januari 1998

Statsrådets beslut om svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/1963), sådant detta lagrum lyder i lag 1133/1997, beslutat:

1 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 75 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Komjölks- och/eller sojaproteinallergi hos små barn 1) Almiron Pepti
2) Dietta Soija
3) Locasol
4) Neocate
5) Neocate Advance
6) Nutramigen
7) Nutri-Junior
8) Nutri-Soija
9) Peptid-Tutteli
10) Pepti Junior
11) Pregestimil
12) Profylac
13) Prosobee
14) modersmjölk
Medfödda störningar i ämnesomsättningen 1) Duocal Range
2) Fantomalt
3) Impact
4) Low Protein Drink (PKU)
5) Nutrodrip Energi
6) Nutrodrip Intensiv
7) Nutrodrip Protein
8) Semper Energi/Dietta Energi
9) individuella amino- och fettsyrapreparat och derivat av dem
Tillstånd som kräver daglig slangmatning 1) Biosorbin MCT
2) Calogen
3) Carbospare
4) Dietta Entero
5) Duocal Range
6) Elemental 028
7) Enrich
8) Ensure
9) Fantomalt
10) Impact
11) Liquigen
12) Medasond D-Control
13) Medasond extra/Medasond 750 MCT
14) Medasond Isofiber
15) Medasond standard
16) Medasond Supportan
17) Nutrison concentrated
18) Nutrison energirik
19) Nutrison pulver
20) Nutrison low energy
21) Nutrison Multi Fibre/Nutrison fiber
22) Nutrison Na-limiterad
23) Nutrison pediatric
24) Nutrison pediatric energirik
25) Nutrison pepti
26) Nutrison pre
27) Nutrison protein-/minerallimiterad
28) Nutrison soja
29) Nutrison standard
30) Nutrodrip Energi
31) Nutrodrip Fiber
32) Nutrodrip Intensiv
33) Nutrodrip Junior
34) Nutrodrip Protein
35) Nutrodrip Standard
36) Osmolite
37) Pepti 2000
38) Peptison
39) Pre-Nutrison
40) Sandosource GI kontroll
41) Semper
42) Semper Energi/Dietta Energi
43) Semper Extra
44) Semper Fiber
45) Semper barnsondnäring
46) Semper sondnäring naturell
47) Semper Standard
48) Semper fettreducerad
2 §

I 9 § 5 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga, i 5 a § i nämnda lag avsedda kliniska näringspreparat, som ersätts med 50 procent av det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger den föreskrivna fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Näringspreparat
Svåra absorptionsstörningar i fråga om näringsämnen, närmast fetter 1) Addera
2) Additene
3) Biosorpin MCT
4) Calogen
5) Carbospare
6) Dietta Entero
7) Dietta Proteiini
8) Duocal Range
9) Elemental 028
10) Enrich
11) Ensure
12) Fantomalt
13) Fortifresh
14) Fortimel
15) Impact
16) Liquigen
17) MCT-oljemodul
18) Medadrink D-Control
19) Medadrink standard
20) Medadrink Supportan
21) Medasond D-Control
22) Medasond extra/Medasond 750 MCT
23) Medasond Isofiber
24) Medasond standard
25) Medasond Supportan
26) Nutridrink
27) Nutrison concentrated
28) Nutrison energirik
29) Nutrison pulver
30) Nutrison Multi Fibre/Nutrison fiber
31) Nutrison pepti
32) Nutrison standard
33) Nutrodrip Energi
34) Nutrodrip Fiber
35) Nutrodrip Fiberdrink
36) Nutrodrip Intensiv
37) Nutrodrip Junior
38) Nutrodrip Protein
39) Nutrodrip Standard
40) Osmolite
41) Pepti 2000
42) Pepti Junior
43) Peptison
44) Portagen
45) Pregestimil
46) Protifar
47) Sandosource GI kontroll
48) Semper
49) Semper Energi/Dietta Energi
50) Semper Extra
51) Semper Fiber
52) Semper MiniMax
53) Semper Plus/Dietta Plus
54) Semper Standard
55) Semper Teho/Dietta Teho
56) Semper fettreducerad
57) Sonana Ren-O-Prot
Svåra undernäringstillstånd hos barn 1) Addera
2) Additene
3) Calogen
4) Carbospare
5) Dietta Proteiini
6) Duocal Range
7) Fantomalt
8) Fortifresh
9) Fortimel
10) Impact
11) Liquigen
12) Medadrink standard
13) Medadrink Supportan
14) Medasond Supportan
15) Neocate
16) Neocate Advance
17) Nutridrink
18) Nutri-Junior
19) Nutrison pulver
20) Nutrison pediatric energirik
21) Nutrodrip Energi
22) Nutrodrip Intensiv
23) Nutrodrip Junior
24) Nutrodrip Protein
25) Premilon
26) Protifar
27) Semper Energi/Dietta Energi
28) Semper barnsondnäring
29) Semper MiniMax
30) Semper Plus/Dietta Plus
31) Semper Teho/Dietta Teho
32) Sonana Ren-O-Prot
3 §

På basis av ett och samma recept ersätts vid varje inköpstillfälle en sådan mängd i detta beslut avsedda läkemedel som motsvarar högst tre månaders behandling. Av särskilda skäl kan vid varje inköpstillfälle läkemedel ersättas även för en längre tid än den ovan nämnda.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1998.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 30 april 1997 on svåra sjukdomar samt om kliniska näringspreparat som används vid behandling av dessa och som ersätts enligt sjukförsäkringslagen (402/1997) jämte ändringar.

Helsingfors den 29 januari 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Anja Kairisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.