44/1998

Given i Helsingfors den 23 januari 1998

Förordning om ändring av passförordningen

På föredragning av inrikesministern

upphävs i passförordningen av den 22 augusti 1986 (643/1986) 3 § 2 mom. och 7 § samt

ändras 3 § 3 mom., 4―6 § och 11 § 2 mom. som följer:

3 §
Ansökan om pass

Till ansökan om personligt pass skall vid behov fogas en utredning om att sökanden inte har ansökt om eller förvärvat medborgarskap i något annat land. Till ansökan skall fogas ett tillräckligt antal fotografier, på vilka sökanden lätt igenkänns.

4 §
Värnpliktigs ansökan om pass

I 8 § 5 mom. och 9 § 1 mom. 3 punkten passlagen (642/1986) avsedd hinderlöshet kan påvisas genom ett intyg som fogas till passansökan. Intyget kan vara

1) ett militärpass;

2) ett uppbådsintyg för den som under fredstid är befriad från aktiv tjänstgöring;

3) ett uppbådsintyg för den som är helt befriad från värnplikt; eller

4) ett civiltjänstgöringsintyg.

5 §
Utfärdande av pass i brådskande fall

I brådskande fall utfärdas pass även av en annan polisinrättning än polisinrättningen i det härad till vilket sökandens hemkommun hör, om den planerade resan annars skulle gå om intet eller skulle bli uppskjuten och om detta skulle vara oskäligt för sökanden.

6 §
Utredning av hinderlöshet

Utfärdas pass av beskickning eller av ovan i 5 § avsedd annan polisinrättning än den i det härad till vilket sökandens hemkommun hör skall sökandens hinderlöshet utredas.

11 §
Utfärdande av sällskapspass

Sällskapspass utfärdas av polisinrättningen i det härad till vilket reseledarens hemkommun hör.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 23 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.