39/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 januari 1998

Försvarsministeriets beslut om ändring av 1 § försvarsministeriets beslut om dagspenning till värnpliktiga

Försvarsministeriet har

ändrat 1 § i sitt beslut av den 22 februari 1993 om dagspenning till värnpliktiga (239/1993) som följer:

1 §

Värnpliktiga som fullgör beväringstjänst får i dagspenning 19 mark för vaje dag som kan hänföras till tjänstgöringstiden. Om en värnpliktig med stöd av bestämmelserna i 5 § eller 7 a kap. värnpliktslagen har förordnats att tjänstgöra mer än 180 dagar, är dagspenningen 34 mark om dagen för den tjänstgöringstid som överstiger 180 dagar och 49 mark om dagen för den tjänstgöringstid som överstiger 270 dagar.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1998.

Detta beslut tillämpas på de värnpliktiga som för första gången förordnas att träda i tjänst den 6 juli 1998 eller därefter. Dagspenningen för de värnpliktiga som träder i tjänst före nämnda dag men efter att detta beslut har trätt i kraft liksom även för de värnpliktiga som är i tjänst när detta beslut träder i kraft fastställs enligt de bestämmelser som gäller när detta beslut träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 22 januari 1998

Försvarsminister
Anneli Taina

Överinspektör
Jaakko Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.