34/1998

Given i Helsingfors den 23 januari 1998

Förordning om ändring av 2 § förordningen om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 september 1994 om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havförorenande god (869/1994) 2 § 6 punkten, sådan den lyder i förordning 76/1997, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


6) IMDG-koden: internationella sjöfarts- organisationens (IMO) internationella kod för sjötransport av farligt gods, sådan den lyder den 1 januari 1997,Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1998.

Kommissionens direktiv97/26/EG; EGT nr L 158, 17.6.1997, s. 40

Helsingfors den 23 januari 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.