1421/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om stöd till växthusproducenter och om ansökan om stöd 170/1997 30.12.1997 7.1.1998
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om maximibeloppet per producent av det arealbaserade stöd som under övergångsperioden betalas för levande växt-material och blomsterodlingsprodukter 174/1997 30.12.1997 7.1.1998

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Niina Kauhajärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.