1419/1997

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen

Social- och hälsovårdsministeriet har ändrat 3 § social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen (112/1996), som utfärdats den 21 februari 1996, enligt följande:

Olika former av verksamhet utövad av inspektörer som avses i 7 § gentekniklagen och 12 § genteknik-förordningen (821/1995) är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka uppbärs en avgift som motsvarar självkostnadsvärdet för en enskild prestation.


Detta beslut träder i kraft den 7 januari 1998.

Helsingfors den 31 december 1997

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Helena Uosikkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.