1418/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Handels- och industriministeriets beslut om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar

Handels- och industriministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) beslutat:

1 §

För handels- och industriministeriets offentligrättsliga prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömningen av kärnanläggningar enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) uppbärs avgifter enligt detta beslut.

2 §

Prestationer för vilka uppbärs fasta avgifter är:

1) kontaktmyndighetens utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning:
― grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 40 000 mk,
― tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i programmet har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 10 000 mk,
― utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 20 000 mk,
2) kontaktmyndighetens utlåtande om en konsekvensbeskrivning:
― grundavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt 50 000 mk
― tilläggsavgift för utlåtande om ett nytt kärnanläggningsprojekt, om projektet i konsekvensbeskrivningen har två eller flera alternativa förläggningskommuner; tilläggsavgift för varje alternativ förläggningskommun utöver den första 15 000 mk
― utlåtande om en ändring av ett realiserat kärnanläggningsprojekt 30 000 mk.

För utlåtande om ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning som gäller flera kärnanläggningar uppbärs en avgift enligt 1 mom., om kärnanläggningarna funktionellt eller till följd av sitt läge utgör en enhetlig helhet.

3 §

För ett annullerat förfarande som gäller ett program för miljökonsekvensbedömning eller en konsekvensbeskrivning uppbärs för behandlingen av programmet eller beskrivningen hälften av den avgift som avses i 2 §, om handels- och industriministeriet har informerat och begärt utlåtanden om programmet eller konsekvensbeskrivningen.

4 §

Utöver de avgifter som avses i 2 och 3 § uppbär handels- och industriministeriet av den som är ansvarig för projektet de kostnader som ministeriet har erlagt för tjänster som har köpts i anslutning till informerandet och hörandet enligt lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning samt kostnader för översättningar som behövs för bedömning av sådana konsekvenser som överskrider statsgränserna.

5 §

Detta beslut träder i kraft den 10 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Ekonomidirektör
Olavi Naulapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.