1417/1997

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 12 b § 5 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/1961), sådant det lyder i lag 559/1993, beslutat:

1 §

Detta beslut skall tillämpas på arbetstagare som omfattas av lagen om pension för arbetstagare.

2 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls till den del som arbetsgivaren är skyldig att ordna pensionsskydd för arbetstagaren enligt lagen om pension för arbetstagare, om inte annat följer av detta beslut.

3 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte på löner som betalats enligt lagen om lönegaranti (649/1973).

4 §

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte hos den som uppbär heleffektiv invalid- eller arbetslöshetspension, förutsatt att arbetstagaren för sin arbetsgivare påvisar att han är pensionerad. Arbetstagaren skall underrätta arbetsgivaren om pensionen upphör.

Arbetstagares pensionsavgift innehålls inte hos den som uppbär individuell förtidspension till samma belopp som delpension.

5 §

Arbetstagare som får betjäningsavgift av allmänheten skall meddela arbetsgivaren betjäningsavgiftens belopp som ligger till grund för skatten. Arbetsgivaren uppbär på basis av detta månatligen arbetstagares pensionsavgift hos arbetstagaren.

6 §

En sjukkassa som finns i anslutning till arbetsgivaren innehåller arbetstagares pensionsavgift på den kompletteringsdagpenning som sjukkassan betalar ut. Sjukkassan redovisar den innehållna pensionsavgiften till arbetsgivaren.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut om arbetstagares pensionsavgift (1311/1993) jämte ändringar. Det upphävda beslutet tillämpas dock på arbetstagares pensionsavgift i sådana fall där den lön som ligger till grund för avgiften har betalats före den 1 januari 1998.

Helsingfors den 29 december 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.