1404/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om ändring av 4 a § förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/1984) 4 a § 1 mom. sådan den lyder i förordning 1503/1995, som följer:

4 a §

Företagsverksamhet är väsentlig på det sätt som avses i 13 § 3 mom. och 16 a § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa under de månader då en person för verksamhet, vars arbetsinkomst motsvarar ett belopp per månad som är 35 gånger beloppet av den grunddagpenning som avses i 22 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa har haft en gällande försäkring enligt lagen om pension för företagare (468/69). Om en person är försäkrad enligt lagen om pension för arbetstagare (395/61), skall den förtjänst per månad som framgår av den nämnda lagen motsvara det ovan nämnda beloppet.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.