1400/1997

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1997

Statsrådets beslut om tillämpningen år 1997 av statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, beslutat:

1 §

Med avvikelse från vad som bestäms om omräkningskoefficienter för djurenheter i bilaga 2 till statsrådets beslut om nordligt stöd till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (225/1996) skall vid betalning för år 1997 av det i 12 § i statsrådets beslut avsedda stödet för fjäderfä de koefficienter som framgår av bilagan till detta beslut tillämpas i fråga köttfjäderfä, med undantag av broiler och moderdjur av fjäderfä.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 30 december 1997

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Bilaga

BILDANDE AV DJURENHETER I FRÅGA OM KALKONER, GÄSS, ANKOR SAMT HÄGNADE ÄNDER OCH FASANER SOM FÖDS UPP TILL KÖTTDJUR
190 slaktade kalkoner en djurenhet
320 slaktade gäss en djurenhet
550 slaktade ankor en djurenhet
1375 slaktade hägnade änder en djurenhet
1375 slaktade hägnade fasaner en djurenhet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.