1394/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om upphävande av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs lagen den 26 maj 1978 om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/1978) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På ansökningar om markförvärvstillstånd som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gäller när denna lag träder i kraft.

RP 197/1997
JsUB 16/1997
RSv 223/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.