1391/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Sverige om beredskapslagring av olja

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §

Den i Helsingfors den 2 december 1997 mellan Finlands regering och Sveriges regering ingångna överenskommelsen om beredskapslagring av olja, vilken republikens president godkänt den 30 december 1997, träder i kraft den 1 januari 1998 som därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 7 januari 1998.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 96/1997)

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.