1390/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Förordning om ikraftträdande av protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde föreskrivs:

1 §

Det i Helsingfors den 6 oktober 1997 ingångna protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet, i vilket vissa bestämmelser godkänts genom en lag av den 5 december 1997 (1389/1997) och vilket republikens president godkänt likaså den 5 december 1997, är i kraft från den 31 december 1997 så som därom överenskommits.

2 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av avtalet utfärdas vid behov av finansministeriet.

3 §

Lagen den 5 december 1997 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (1389/1997) samt denna förordning träder i kraft den 31 december 1997.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 95/1997)

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouni Backman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.