1357/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 13 och 16 § lagen om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 september 1996 om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (666/1996) 13 § 5 mom. och 16 § 9 mom., som följer:

13 §
Rätt till grunddagpenning

Med den tid i arbete som avses i 2 mom. kan under en tid av högst 16 kalenderveckor jämställas också en tidsperiod för vilken utbildningsstöd har betalts enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

16 §
Löntagares rätt till dagpenning avvägd enligt förtjänsten

Med den tid i arbete som avses i 2 mom. kan under en tid av högst 16 kalenderveckor jämställas också en tidsperiod för vilken utbildningsstöd har betalts enligt lagen om arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagens 13 § 5 mom. samt 16 § 9 mom. tillämpas på personer i fråga om vilka den maximitid för vilken arbetslöshetsdagpenning betalas enligt 26 § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa börjar på nytt efter att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 178/1997
ApUB 14/1997
RSv 229/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.