1346/1997

Given i Helsingfors den 19 december 1997

Lag om ändring av 23 § lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 23 § 1 mom. lagen den 30 december 1993 om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993) som följer:

23 §
Likviditet

En filial skall till stöd för sin likviditet ha en kassareserv, enligt vad som föreskrivs i 67 § kreditinstitutslagen. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om beräkning av relationstalet för kassareserven samt om rapporteringen av relationstalet till finansinspektionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

RP 208/1997
EkUB 34/1997
RSv 215/1997

Helsingfors den 19 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.