1338/1997

Given i Helsingfors den 30 december 1997

Lag om ändring av 79 c § lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/1954) 79 c § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lagen den 23 december 1992 (1574/1992).

2 §

Denna lag träder i kraft den 31 december 1997.

RP 173/1997
EkUB 32/1997
RSv 202/1997

Helsingfors den 30 december 1997

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.