1329/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om dagpenningar som utbetalas med stöd av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 2 § lagen den 19 december 1997 om beaktande av arbetstagares pensionsangift och löntagares arbetslöshetsförsäkringsavgift i fråga om vissa dagpenningar (1276/1997) beslutat:

1 §

Utan hinder av bestämmelserna i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) och förordningen om fastställande av lön som läggs till grund för dagpenning avvägd enligt förtjänsten (1227/1996) sänks beloppet av arbetsinkomstens del med fem procent, om den i 23 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen fastställs efter den 1 januari 1998.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 22 december 1997

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.