1320/1997

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1997

Arbetsministeriets beslut om ändring av arbetsministeriets beslut om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen

Arbetsministeriet har

ändrat 1 § 2 mom. och 4 § i sitt beslut av den 9 mars 1995 om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen (331/1995), av dem 1 § 2 mom., sådant det lyder i beslutet 956/1997, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Med arbetsförvaltningen avses i detta beslut arbetsministeriet, riksförlikningsmännens byrå i anslutning till arbetsministeriet, distrikts- och lokalförvaltningen för arbetskraftsärenden, arbetskraftsinstitutet samt arbetsrådet.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 mars 1995 och gäller till den 30 april 1997.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1998.

Helsingfors den 22 december 1997

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Yngre regeringssekreterare
Heidi Haapanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.